Σελίδες

Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Homemade Lemonade

Ingredients
  • 1 water glass of lemon juice (made of fresh lemons)
  • 2 water glasses of sugar
  • 1 glass of water
  • lemon peel
How to make

1)You boil the sugar, the water and the lemon's peel together for 5 minutes
2)You add the lemon juice and you boil until it seems like syrup (or oil)
3)Then you put it into bottles and we put it in the fridge.

In order to drink the lemonade you put a part of the syrup in a glass of cold water and mix!Enjoy!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου